Giới thiệu Công ty TNHH FUCO

Giới thiệu Công ty TNHH FUCO
Công ty TNHH FUCO chúng tôi chuyên cung cấp Vật tư KHKT, các thiết bị đo lường kiểm nghiệm, thiết bị đo môi trường, thiết bị thí nghiệm, phục vụ cho hầu hết các phòng thí nghiệm phân tích trong các Viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nghiên cứu, trung tâm kiểm nghiệm, đo lường… và các ngành công nghiệp: môi trường, dầu khí, công nghệ thực phẩm, thủy sản,…